RING OSS - 026-222 92 72

Stängsel Gävle

RING OSS - 026-222 92 72

Stängsel

Vi erbjuder stängsel i Gävle

Vi har de stängsel som ni behöver. I Gävle både bygger vi och erbjuder service på alla slags stängsel till företag, industrier och villor. Behöver ni höga stängsel som skyddar vägar mot vilt och rovdjur? Vi bygger stängsel i Gävle längs vägar som skyddar motorled och vägar mot älgar och andra viltdjur. Vi kan även bygga vägräcken invid vägar med tung trafik eller järvägar.

Industristängsel

Har ni behov av stabila och inbrottsskyddande stängsel runt er industritomt? Vi bygger pallisad- och panelstängsel som håller mot skador och skaderverkningar. Behöver ni elstängsel som håller borta viltdjur och rovdjur har vi det som ni behöver.
Om ni har stora områden som ni behöver hägna in har vi pallisad och panelstängsel som håller borta inbrottjuvar och skadegörare.

Villastängsel

Våra stängsel passar även för villor med snygga smidesgrindar. Då är det viktigt att anpassa villastängslet efter villans utseende. Våra stängsel kan även användas för insynsskydd och som fungerar som bullerskydd.

Dagisstängsel

Vi erbjuder även verksamhet som behöver hägna in små barn på dagis och då man behöver grindar som lätt går att öppna och stänga för att skydda barn från att springa ut på vägar. Behöver ni istället stängsel runt en hundgård, eller ett högt bollstängsel bygger vi ett sådant åt er. Även indvid tennisbanor behöver man stängsel som tar emot höga tennisbollar.

För att stängsel ska fungera just som de är meningen, behöver man en grindfunktion, och sådana monterar vi åt er. Då kan vi bygga antingen helt mobila eller manuella grindar.

Industrigrindar 

För passering in och ut ur industrier behöver man grindar som är anpassade, antingen för stora lastbilar eller enskilda bilar. För stora lastbilar kan ex.vis skjutgrindar, slaggrindar eller mobila vikgrindar.

Kontakta oss för stängsel i Gävle, service och montering!